Księgowość on-line

Obsługa księgowo-podatkowa Klienta realizowana jest całkowicie lub w znacznej mierze za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy internetowej (Strefa klienta) współpracującej z systemem księgowym (RAKSSQL).

Taki sposób komunikacji pomiędzy Klientem a Biurem pozwala m.in. na:

  • automatyczne przekazywanie do systemu księgowego faktur sprzedaży wystawionych przez Klienta,
  • łatwy i bezpieczny sposób przekazywania do systemu księgowego oraz bezpieczną archiwizację faktur i innych dokumentów kosztowych otrzymywanych od kontrahentów Klienta (oryginały faktur pozostają u klienta, Biuro otrzymuje skany),
  • szybki dostęp Klienta do danych finansowych, w tym raportów i analiz oraz do archiwum dokumentów księgowych,
  • łatwe zarządzanie windykacją i płatnościami.