Płace / outsourcing płac

  • kalkulacja wynagrodzeń, generowanie list płac w systemie informatycznym w module przeznaczonym do obsługi kadrowo-płacowej,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.,
  • realizacja zgłoszeń/zmiany danych/wyrejestrowania pracowników, podmiotów zatrudniających pracowników w ZUS,
  • sporządzenie i wysyłka miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie zestawień płatności z tytułu składek,
  • kalkulacja zaliczek  PIT,
  • przygotowanie dokumentów płatności z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz PIT
  • przygotowanie miesięcznych informacji ZUS dla pracowników,
  • przygotowanie rocznych informacji PIT dla pracowników i urzędów skarbowych,
  • przygotowanie raportów płacowych dla Zarządu wg wytycznych Klienta,
  • składanie wyjaśnień dotyczących rozliczeń z ZUS oraz z tytułu PIT odpowiednim organom, w tym w przypadku wszczętych kontroli prawidłowości rozliczeń Klienta z w/w tytułów.