Wsparcie korporacyjne

  • Usługi z zakresu zakładania i rejestracji podmiotu gospodarczego (EDG, KRS, US, ZUS)
  • Sporządzanie wniosków kredytowych i prognoz Cash Flow
  • Raporty finansowe dla Zarządów
  • Opracowywanie protokołów i uchwał z posiedzeń władz Spółki (Zgromadzeń Wspólników/ Zarządu)
  • Outsourcing kompetencji Dyrektora Finansowego, Kontrolera Finansowego lub Głównego Księgowego
  • Nadzór księgowy
  • Dodatkowo na życzenie Klienta sporządzamy regulaminy pracy, wynagrodzeń, umowy towarzyszące umowie o prace (np. o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej pracownika i inne).