Wyceny i modele

Wspieramy klientów w budowie modeli finansowych, w tym w zakresie wyceny wierzytelności, modeli opłacalności inwestycji testów utraty wartości. W zakresie naszych usług jest m.in.:

  • Opracowywanie analiz ekonomicznych
  • Modele wyceny wierzytelności
  • Modele przepływów pieniężnych dla celu kredytów
  • Modele opłacalności inwestycji – analiza
  • Testy utraty wartości aktywów
  • Test wartości rzeczowych aktywów trwałych
  • Automatyzacja sporządzania sprawozdań finansowych
  • Opracowanie modeli konsolidacyjnych