Badanie planów i sprawozdań wynikających z KSH

Eksperci Capital Audyt posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie badania planów połączenia, planów podziału, planów przekształcenia i innych sprawozdań wynikających z kodeksu spółek handlowych.

Prace wykonywane przez nas w ramach tych usług obejmują:

  • Badanie planu połączenia
  • Badanie planu podziału
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
  • Badanie przekształcenia spółki kapitałowej w kapitałową
    (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. w spółkę akcyjną, spółki akcyjnej w komandytowo-akcyjną)
  • Badanie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową)
  • Badanie przekształcenia działalności osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością