Doradztwo księgowe / podatkowe

Capital Audyt Sp. z o.o. oferuje profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe. Doradzamy praktycznie w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów podatkowych – dotyczących m.in. podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji, sporów podatkowych i wszelkich innych kwestii.
Nasi specjaliści doradzają jak wejść na Giełdę Papierów Wartościowych. Dzięki współpracy z instytucjami należącymi do rynku kapitałowego możemy zaoferować profesjonalną pomoc: dostosowanie do aktualnych standardów panujących na rynku publicznym, przekształcenie sprawozdań na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i pomoc w przygotowaniu prospektu.

Zespół ekspertów Capital Audyt wspiera klientów w podejmowaniu decyzji w procesach fuzji i przejęć oraz przekształceń. Dzięki niezależnej opinii doradcy możliwe jest uzyskanie informacji o stanie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji, jak i ryzykach czy zagrożeniach, które należy mieć na uwadze podejmując decyzję podczas negocjacji warunków zakupu. Badanie due diligence dostarczy argumentów do ostatecznej wyceny i oceny wartości przedmiotu transakcji. Wspieramy klientów w budowie modeli finansowych, w tym w zakresie wyceny wierzytelności, modeli opłacalności inwestycji testów utraty wartości.
Współpraca z ekspertami Capital Audyt to gwarancja dobrej organizacji pracy oraz sprawnego przepływu informacji pomiędzy Klientem a doradcami.

Zapewniamy wsparcie w następujących obszarach: