Usługi

Audyt

Capital Audyt oferuje usługi audytorskie z zakresu badania sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające. Niezależne badanie sprawozdań finansowych przyczynia się do podniesienia poziomu zaufania inwestorów. Sprawozdanie finansowe zbadane przez Capital Audyt dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej kondycji majątkowej oraz finansowej Spółki, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

zobacz więcej

Księgowość

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno spółki prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, jak też małe jednoosobowe firmy.

zobacz więcej

Doradztwo

Capital Audyt Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi konsultingowe i podatkowe. Doradzamy praktycznie w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów podatkowych – dotyczących m.in. podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji, sporów podatkowych i wszelkich innych kwestii. Nasi specjaliści doradzają jak wejść na Giełdę Papierów Wartościowych. Dzięki współpracy z instytucjami należącymi do rynku kapitałowego możemy zaoferować profesjonalną pomoc: dostosowanie do aktualnych standardów panujących na rynku publicznym, przekształcenie sprawozdań na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i pomoc w przygotowaniu prospektu (…)

zobacz więcej

Szkolenia i kursy

Wśród szkoleń oferujemy m.in. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Konsolidacja sprawozdań finansowych – aspekty praktyczne, Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty praktyczne Excel, Podatek odroczony – przykłady praktyczne Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym (…)

zobacz więcej