Szkolenia i kursy

szkolenia_zdj

  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych – aspekty praktyczne
  • Rachunek przepływów pieniężnych – warsztaty praktyczne Excel
  • Podatek odroczony – przykłady praktyczne
  • Instrumenty finansowe w sprawozdaniu finansowym
  • Zamknięcie roku – aspekty praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego
  • Rozliczania połączeń i przekształceń kapitałowych
  • Sprawozdawczość giełdowa
  • Obowiązki informacyjne spółek giełdowych