Due diligence i przekształcenia

Zespół ekspertów Capital Audyt składający się z doświadczonych biegłych rewidentów oraz profesjonalnych doradców podatkowych wspiera klientów w podejmowaniu decyzji w procesach fuzji i przejęć oraz przekształceń kapitałowych. Badanie due diligence dostarczy argumentów do ostatecznej wyceny i oceny wartości przedmiotu transakcji. Dzięki niezależnej opinii możliwe jest uzyskanie informacji o stanie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji, jak i ryzykach czy zagrożeniach, które należy mieć na uwadze podejmując decyzję podczas negocjacji warunków zakupu.

  • Doradztwo w zakresie przekształceń kapitałowych
  • Due diligence finansowe
  • Due diligence podatkowe
  • Analiza finansowa i podatkowa kondycji firmy
  • Plany przekształcenia