Nasz zespół

Prezesem Spółki jest Małgorzata Szymańska
posiadająca 20-letnie doświadczenie w firmach audytorskich.
Małgorzata jest biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, ekspertem w dziedzinie rachunkowości – posiada szerokie doświadczenie w doradztwie gospodarczym, badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości podmiotów z różnych branż, a także w opracowywaniu części finansowych prospektów emisyjnych, jak również sporządzaniu analiz finansowych due diligence oraz przekształcaniu sprawozdań finansowych na MSR/MSSF. Nadzoruje pracę księgowych w Biurze Rachunkowym. Specjalizuje się również w doradztwie w zakresie połączeń i przekształceń kapitałowych spółek, a także w obszarze instrumentów finansowych. Ponadto jest wykładowcą tematyki rachunkowości, MSR/MSSF w wielu instytucjach szkoleniowych, współautorem książek i wielu innych publikacji z dziedziny rachunkowości.

Wiceprezesem Spółki jest Beata Szymańska posiadająca 18-letnie doświadczenie w firmach audytorskich.
Beata jest biegłym rewidentem, ekspertem w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowości. Specjalizuje się w sprawozdawczości spółek giełdowych i funduszy inwestycyjnych oraz w sprawozdawczości grup kapitałowych. Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych spółek, grup kapitałowych, dotacji unijnych oraz badaniami i optymalizacją procedur kontroli wewnętrznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych dla spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu, jak również sporządzaniu analiz finansowych dla celów prywatyzacji i analiz due diligence. Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizowanych prac audytorskich i koordynuje prace w zakresie kontroli jakości usług outsourcingowych.