Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowość)

Biuro rachunkowe Capital Audyt świadczy profesjonalne usługi księgowe i usługi kadrowo płacowe. Zapewnia nowoczesne rozwiązania i stały kontakt z klientem. Obsługa księgowa obejmuje również podatki: CIT, PIT, VAT, PCC.

  • Obsługa księgowa (księgowość on-line, usługa tradycyjna, obsługa w siedzibie Klienta)
  • Dostęp on-line Klienta do informacji o sytuacji finansowo-księgowej i przyszłych płatnościach
  • Internetowa wymiana dokumentów
  • Hot-line – udzielanie porad za pośrednictwem e-mail
  • Rozliczenia podatkowe, sporządzanie deklaracji podatkowych
  • Ewidencja środków trwałych
  • Opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości, w tym wg MSR/MSSF oraz na potrzeby realizacji projektów unijnych
  • Roczne sprawozdania finansowe, sprawozdawczość GUS
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe