Sprawozdanie z przejrzystości

Sprawozdanie z przejrzystości działania, zamieszczone za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.

pdf_icon  Pobierz sprawozdanie