Sprawozdanie z przejrzystości

Sprawozdanie z przejrzystości działania, zamieszczone za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 r.

pdf_icon  Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie z przejrzystości działania, zamieszczone za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 r.

pdf_icon  Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie z przejrzystości działania, zamieszczone za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.

pdf_icon  Pobierz sprawozdanie

Sprawozdanie z przejrzystości działania, zamieszczone za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r.

pdf_icon  Pobierz sprawozdanie