Cennik

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od:
  • rodzaju prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi),
  • formy prowadzonej księgowości (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
  • struktury i wielkości zatrudnienia,
  • oczekiwań i wymagań Klienta,
  • oraz nakładu pracy związanej z ilością i rodzajem dokumentów.