Kadry / outsourcing kadr

  • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
  • przygotowanie umów o pracę/ umów zlecenie, aneksów do umów,
  • dbanie o terminowość badań lekarskich, szkoleń BHP,
  • przygotowanie zaświadczeń o warunkach zatrudnienia, świadectw pracy, skierowań na badania lekarskie itp.,
  • prowadzenie kart urlopowych.
  • Usługi związane z kalkulacją wynagrodzeń, sporządzaniem list płac oraz rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS
  • Outsourcing obsługi kadrowej