Prospekt emisyjny, IPO, Droga na giełdę

Eksperci Capital Audyt posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie badania i przygotowania części finansowej prospektów emisyjnych.

Prace wykonywane przez nas w ramach tej usługi obejmują:

  • Potwierdzenie prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym,
  • Badanie części prospektu emisyjnego zatytułowanej „Historyczne informacje finansowe emitenta”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 809/2004,
  • Weryfikacja danych finansowych pro-forma, prognozy lub wyników finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym.

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Atestacyjnych (ISAE) oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości. Współpraca z ekspertami Capital Audyt to gwarancja wiedzy i doświadczenia w zakresie prospektów emisyjnych oraz dobrej organizacji pracy i sprawności współpracy z klientem.

Oferujemy również wsparcie i pomoc dla spółek będących w drodze na giełdę, przygotowujących się do wejścia na GPW.